WIGILANT-sukuseura ry

--- o ---
etusivu     sukuseura     sukupuu     tapahtumat     palaute
--- o ---

VUOSIKOKOUS 2004

Seisomassa vas. Riitta Säkkinen, Auli Raunio, Kari Valpasvuo, Pirkko Konttinen, Jukka Karrikka, Pirkko Valpasvuo-Jaatinen, Taina Karrikka, Ulla Tuominen ja Tarmo Tuominen. Istumassa vas. Reijo Vuontelo, Hillevi Aarnipuro ja Tapani Konttinen. Oikealla eroava ja uusi puheenjohtaja,  Reijo Vuontelo ja Tapani Konttinen

WIGILANT – sukuseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin lauantaina 22.5.2004 alkaen klo 12 Helsingin Suomalaisella Klubilla. Läsnä oli 12 seuran jäsentä. Vähäiseen osanottajamäärään lienee ollut suurimpana syynä kokouksen epäonnistunut ajankohta. Syyskesä tai syksy sopivat paremmin tämäntapaisten kokousten pitoon. Puitteet kokouksen pitoon olivat kuitenkin erinomaiset. Olimme ainoat vieraat klubilla, joten meillä oli käytössämme sekä Pohjola-kabinetti että suuri sali. Aloitimme lounaalla ja sen jälkeen pidettiin vuosikokous.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Puheenjohtajana toimi uusi jäsenemme Tarmo Tuominen ja sihteerinä Auli Raunio. Hyväksyttiin tilinpäätös sekä toimintakertomus 2001-2003. Valittiin uusi hallitus, jonka koonpano löytyy kohdasta sukuseura/hallitus. Eroava puheenjohtaja puheenjohtaja Reijo Vuontelo piti puheen muistelleen sukuseuran syntyvaiheita. Uusi puheenjohtaja Tapani Konttinen kiitti Reijoa uraa uurtavasta työstä sukuseuran hyväksi. Tapani esitteli toimintasuunnitelman kaudelle 2004-2006 (sukuseura/toimintasuunnitelma) sekä talousarvion vuodelle 2004. Kohdassa muut asiat käsiteltiin seuraavia asioita:

Kotisivuille olisi hyvä saada laskuri, joka kertoo, kuinka usein sivuilla on käyty. Nuorta väkeä pitäisi saada osallistumaan kotisivujen laadintaan. Keskusteltiin nuorten sivuista, joilla voisi olla yhtenä aiheena lastemme kuvat yhteystietoineen. Historiikin kohdat 1-6 laitetaan kotisivuille. Tällöin poistetaan kohdasta sukuseura/historia päällekkäiset tarinat. Keskusteltiin logo-kilpailun järjestämisestä.

Seuraava sukutapahtuma päätettiin pitää vuonna 2005, jolloin kiinnitetään erityistä huomiota uusien jäsenien ja nuorison osallistumiseen. On vakavasti harkittava, ryhdytäänkö sukukokouksia jatkossa pitämään yhteisillä juurillamme Perttelissä.

Yli-Sepän isäntä Martti Seppälä päätettiin kutsua Wigilant - sukuseura ry:n kunniajäseneksi. Hallituksen edustajat luovuttavat hänelle kunniakirjan Perttelissä kesän 2004 aikana.

Karl Gustav ja Wilhelmiina Wigilant`in haudanhoidosta on sukuseura tehnyt 5 vuoden hoitosopimuksen Jokioisten seurakunnan kanssa.

Historiikki käsiteltiin omana ohjelmanumeronaan. Edistystä on tapahtunut, mutta kuitenkaan ei ole edetty aikataulun mukaisesti. Uudeksi tavoitteeksi asetettiin, että aineisto on syyskuussa 2004 valmis niin, että mapit ja CD-levykkeet voidaan tehdä.

PEACOCK: Kokouksen jälkeen menimme Linnanmäelle Peacock`iin katsomaan Uuden Iloisen Teatterin lauluilottelua "Hei me tervataan". Tuntui siltä, että esitys ei oikein innostanut varttunutta porukkaamme.