"
 

WIGILANT-sukuseura ry

--- o ---
etusivu     sukuseura     sukupuu     toiminta    

historia     saannot     toimintasuunnitelma     hallitus     liittyminen
--- o ---

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 - 2019

YLEISTA

Toimintasuunnitelman pohjana ovat Wigilant sukuseuran tarkoituksen ja toiminnan yleiset  periaatteet, jotka on kirjattu saantojen 2.pykalaan. Toimintasuunnitelman liitteena on talousarvio,  joka tehdaan vuosittain. Yleisperiaatteena on, etta jasenmaksuilla katetaan lahinna juoksevia ja  hallinnollisia kuluja ja erilaiset aktiviteetit rahoitetaan projektikohtaisesti.  Toimintasuunnitelmaa tarkennetaan ja tarpeen mukaan taydennetaan vuosittain.

KOKOUKSET

Vuosikokoukset

Vuosikokous pidetaan sukuseuran saantojen mukaan joka kolmas vuosi. Vuosikokoukset on  pidetty Perttelissa (2001), Helsingissa (2004 ja 2007), Lahdessa (2010) ja Tukholman risteilylla (2013). Vuoden 2016 vuosikokous pidetaan Naantalissa. Vuosikokouksessa mm. valitaan  sukuseuralle puheenjohtaja ja hallitus seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Toimikauden aikana  hallitus valmistelee seuraavaa vuonna 2019 pidettävaa vuosikokousta.

Hallituksen toiminta ja kokoukset

Hallituksen keskeisia tehtavia ovat sukututkimukseen ja Wigilant suvun historiaan ja  sukuseuraan liittyvat asiat, jasenhankinnan ja julkaisutoiminnan organisointi ja niista  tiedottaminen jasenkunnalle seka vuosittaisten sukutapaamisten jarjestelyt. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan kutsusta noin nelja kertaa vuodessa.

 Muut tapahtumat

Muita yhteisia kokoontumisia ja tapahtumia jarjestetaan hallituksen harkinnan mukaan  saantojen hengen mukaisesti. Tavoitteena on jarjestaa kerran vuodessa sukutapaaminen,  mahdollisuuksien mukaan jollakin tapaa suvun historiaan tai sukuseuran toimintaan liittyvassa  paikassa. Pyritaan lisaamaan sukuseuran nuorempien jasenten osallistumista toimintaan,  esimerkiksi jarjestamalla paikallisia tapahtumia, ja hakemaan mahdollisia uusia toimintatapoja 
olemalla yhteyksissa muihin sukuseuroihin.
Wigilant Open golftapahtuma jarjestetaan 21.06 2016 jo viidennen kerran ja sita on tarkoitus  vuosittain jatkaa.

JASENHANKINTA

Sukuseuran jasenkunta ikaantyy eika nuorempia jasenia ole yrityksista huolimatta saatu  toimintaan mukaan. Jasenmaara on edelleen ollut hieman laskussa. Tulevan hallituksen  tulisikin pyrkia loytamaan keinot jasenmaarn lisaamiseen ja loytaa tapa, jolla saadaan  nuoremmat sukuseuran jasenet aktiiviseti toimintaan mukaan.

TIEDOTUSTOIMINTA

Tiedotus tapahtuu paasaantoisesti puheenjohtajan laatimien jasentiedotteiden avulla, joita  lahetetaan lahinna sahkopostitse hallituksen kokousten jalkeen. Tiedottamiseen kaytetaan myos sukuseuran kotisivuja www.wigilant.org, joita hoitaa hallituksen valitsema webmaster, talla  hetkella Tapani Konttinen. Jasenkunnan lisaksi tiedottamista voidaan tarpeen vaatiessa ulottaa  myos sukuseuraan kuulumattomiin henkiloihin tai ryhmiin.

TALOUS

Sukuseuran talous perustuu jasenmaksuihin ja vapaaehtoiseen talkootyohon.
Jasenmaksun suuruuden paattaa vuosikokous kolmivuotiskaudeksi. Hallituksen
jasenille ei makseta matka- eika kokouskuluja. Sukutapahtumiin osallistuvien
maksuja subventoidaan mahdollisuuksien mukaan jonkin verran. Hallitus laatii
vuosittain talousarvion ja tekee tilinpaatoksen.


Tampereella 12.5.2016

Wigilant-sukuseura ry:n hallitus


--- o ---
(c) 2002 WIGILANT-sukuseura ry